Bedrijfsprofiel

Welkom op de website van POSE bv.
 
POSE bv werd opgericht in 2004 en staat voor Projectmanagement, Organisation, Supervision, Execute.
We zijn gespecialiseerd in het verlenen van professionele assistentie aan bedrijven bij de realisatie van hun projecten.
 
Onze klanten zijn particulieren en bouwbedrijven uit de chemie, petrochemie, staalindustrie, alsook netbeheerders voor elektriciteit, gas, water, ...
Deze hebben tijdelijk nood om de juiste persoon op de juiste plaats én op het gepaste tijdstip te plaatsen bij de realisatie van hun projecten.
 
Wij zorgen ervoor dat dit op een snelle, kwalitatieve, veilige én kostefficiënte manier gebeurd.
 
De tijdspanne van het contract kan van één week tot enkele jaren gaan. 
Flexibiliteit en het vinden van oplossingen om aan de wensen van zijn klanten te voldoen zijn is dé specialiteit.
 
POSE bv is opgericht begin 2004 door Pierre Pieters, die uit eigen ervaring ondervonden heeft dat bedrijven meestal tijdelijk nood hebben aan de juiste assistentie.
 
Zijn specialisaties zijn coördinatie, uitvoering en supervisie van :
•    Onder- en bovengrondse (hoge) drukleidingen, pijpleidingsprojecten en leidingwerk in de petrochemie.
•    Ondergrondse hoogspanningskabels, bovengrondse luchtlijnen, masten en funderingen, betonpalen, voornamelijk voor de elektriciteits netwerkbeheerder ELIA
•    Waterleidingen, persleidingen en collectoren.
•    Algemene bouwwerken en renovaties.
•    Kabel- en leidingdetectie
•    De afdeling landmeetkunde van POSE bv beschikt over een divisie traditionele en algemene industriële landmeetkunde, dit alles onder de leiding van Jean Pieters, landmeter expert.
 
Sedert 2006 vervoegde echtgenote Katleen Raspé, als mede-zaakvoerder POSE bv. Met een jarenlange commerciële en marketing ervaring in de privé sector, dé oplossing voor een efficiënte rechterhand vanop de thuisbasis te Gooik.
 
Uit eigen ervaring weten we dat een goede werkvoorbereiding, organisatie en budgetopvolging noodzakelijk zijn voor het welslagen van een project. Tijdens de uitvoering is tevens een goede veiligheids - en kwaliteitsopvolging onontbeerlijk.