Traditionele en industriële landmeetkunde

Landmeetkundige activiteiten

Gelet op de vraag van ons klantenbestand werd in 2010 een afdeling traditionele en industriële landmeetkunde opgenomen in het takenpakket van POSE bvba.

Onze gemotiveerde beëdigde landmeters-experten, topografen en samenwerkingspartners zorgen voor een accurate en nauwgezette uitvoering van uw opdrachten. De reden waartoe wij ons onderscheiden van anderen.

POSE bvba heeft veel ervaring met industriële dienstenverlening in megaprojecten zowel in binnen- en buitenland als overzees.

Door het aanwenden van moderne meetapparatuur in combinatie met de juiste meettechnieken en intelligente softwarepakketten staan wij garant voor een juiste zienswijze in het opstellen van digitale bestanden, rapportering en het tekenen van plannen in 2D en 3D.

 

Kernactiviteiten in de afdeling industriële landmeetkunde

 • As-built metingen - deformatie- en zettingsmetingen aan kunst- en bouwwerken.
 • Follow- up 'blank assembly-montage à blanc' in de constructiewerkhuizen.
 • Begeleiding bij de (her)opbouw van staalsites, elektrische centrales, bruggen, kraanbanen en transportbanden
 • Refecties van hoogovens
 • Controlemetingen in scheepsbouw, droogdokken en offshore.
 • Precisiemetingen in de machinebouw
  Nauwkeurigheid en toleranties worden in gemeen overleg met de opdrachtgever bepaald naar behoefte van het project. Dit kan zijn van millimeters tot enkele honderdsten van millimeters.
  Gebruikte software : Liscad - AutoCAD - GeOpus

 

Kernactiviteiten in de traditionele landmeetkunde

 • GPS-metingen en nauwkeurigheidswaterpassingen
 • Uitzetten van paalfunderingen,gebouwen en wegenis
 • Gevelmetingen in totaalconcept. Bij deelconcepten helpen wij de klant bij de implementatie en de verwerking van de meetgegevens.
 • Processen verbaal van opmeting , splitsing en afpaling
 • Plaatsbeschrijvingen

Ondersteund door onze snelle totaal stations (met of zonder beeldopname), is het evident dat het merendeel van deze activiteiten met onze Smartstations 'one-man' kunnen gerealiseerd worden.

 

Foto's

   

>> Meer foto's

 

Referenties

Klik hier voor een lijst van onze referenties.

 

Onze klanten