Projectmanagement

POSE bvba kan u volgende "missing links" voor uw werven bezorgen, en dit op een snelle, kwalitatieve en kostefficiënte manier.
 
•  Assistentie bij de realisatie van enkelvoudige en multi-disciplinaire (deel) projecten.
 
•  Coördinatie en werfsupervisie tijdens de uitvoering van (druk)leidingen, hoogspanningskabels, hoogspanningsposten, luchtlijnen en masten, waterleidingen, persleidingen, collectoren, ...
 
•  Uitvoering, coördinatie en werfsupervisie van openbare en private werken in de bouwsector. 
Voor de uitvoering hiervan doen we beroep op erkende, gespecialiseerde bouwfirma’s.
Wij bundelen onze specialisaties opdat we onze klanten een kwalitatief hoogstaand totaalpakket kunnen aanbieden. 
 
•  Veiligheids - en kwaliteitsopvolging met registratie.
 
•  Expert en coach, werfsupervisor en coördinator Elia-Engineering tijdens de projectuitvoering van ondergrondse kabel en bovengrondse lijnverbindingen, mastopbouw, betonpalen, funderingen, hoogspanningsposten.
 
•  Gekwalificeerde, erkende supplier werftoezichters Elia-Engineering
 
•  Traditionele en industrieële landmeetkunde.
 
•  Kabel - en leidingdetectie:
Als gevolg van grondwerkzaamheden vinden er jaarlijks vele tienduizenden kabel- en leidingschaden plaats met alle 
gevolgen: arbeidsongevallen, vertragingen, claimes, hogere verzekeringspremies... Kortom onnodige kosten!
De meeste schaden waren niet nodig geweest als men bewust was van de ligging van kabels en leidingen.
Wij hebben de oplossing voor u: kabel- en leidingdetectie, voor en/of tijdens de werkzaamheden.
Wij beschikken over het modernste kabel- en leiding opspoorapparaat welke op de markt te verkrijgen is.
Door het vakkundig gebruik van dit toestel kunnen wij voor u digitaal kabels en leidingen opsporen, volgen, identificeren én selecteren.
Met deze informatie worden het minimum aan proefsleuven op de juiste plaats aangeduid.

 

Foto's

  

>> Meer foto's