Welkom op de website van POSE bv

POSE bv werd opgericht in 2004 en staat voor Projectmanagement, Organisation, Supervision, Execute.

We zijn gespecialiseerd in het verlenen van professionele assistentie aan bedrijven bij de realisatie van hun projecten. Dit zowel in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, maar ook verder in Europa.

Onze klanten zijn vooral netbeheerders voor elektriciteit, gas, water, … en bouwbedrijven uit de chemie, petrochemie, staalindustrie, alsook vele particulieren.

Deze hebben tijdelijk nood om de juiste persoon op de juiste plaats én op het gepaste tijdstip te plaatsen bij de realisatie van hun projecten

Wij zorgen ervoor dat onze dienstverleningen op een snelle, kwalitatieve, veilige én kostefficiënte manier gebeurd. Uit eigen ervaring weten we dat een goede werkvoorbereiding, organisatie en budgetopvolging noodzakelijk zijn voor het welslagen van een project. 

Tijdens de uitvoering is tevens een goede veiligheids – en kwaliteitsopvolging onontbeerlijk. 

De tijdspanne van het contract kan van één week tot enkele jaren gaan. Flexibiliteit en het vinden van oplossingen om aan de wensen van zijn klanten te voldoen is dé specialiteit.

Sedert 2010 heeft POSE bv zich ook gespecialiseerd in het uitvoeren van traditionele en Industriële landmeetkunde .