Bouwcoördinatie


Waarom bouwcoördinatie?

Het bouwproces volgen is elke dag opnieuw een uitdaging.
Voor heel wat particulieren, zelfstandigen en KMO’s is bouwen een eenmalige aangelegenheid. Het ontbreekt hen heel vaak aan ervaring en expertise. En laat dit nu net de 2 sleutelwoorden zijn om onnodige kosten en kopzorgen te vermijden.
Het is belangrijk dat uw project deskundig wordt opgevolgd.
Wat is de taak van een bouwcoordinator?
Een bouwcoordinator vormt de centrale link tussen de diverse schakels van een bouwproces.
Hij/zij is de rechterhand van de bouwheer en neemt alle lasten van de eigenlijke bouwheer over.
De bouwcoördinator is het centrale aanspreekpunt van het bouwteam tijdens het ganse bouwproces. Door zijn ervaring en expertise weet hij/zij precies wie te contacteren. Hij/zij heeft vaste partners binnen de bouwwereld. Daardoor kunnen prijzen worden gedrukt en heeft hij/zij meer slagkracht om aannemers zich aan de vooraf gestelde deadlines en afspraken te houden.
De kost van een bouwcoordinator betaalt zich dan ook vanzelf terug:

• Kortere bouwtermijnen
• Vaste aannemers die vlug kunnen worden ingezet
• Bouwwerken sluiten mooi op elkaar aan zonder onnodige wachttijden
• Door een vast partnership met aannemers kan de bouwcoördinator betere prijzen onderhandelen dan voor een eenmalige samenwerking
• Geen onaangename verrassingen: je weet vooraf hoeveel je bouwproject je zal kosten

Voordelen van een bouwcoördinator

• Een aanspreekpunt, minder zorgen en loopwerk
• Advies en tips van een deskundige bv. aansluiting nutsleidingen, keuringen, materiaalkeuze …
• Voorbereidende werken in samenspraak met architect en ingenieur
• Opmaken van een budget
• Voordelige offertes
• Controle van alle facturen
• Selectie van kwaliteitsvolle aannemers
• Strakke planning
• Complete opvolging van de werken
• Vastleggen en bewaken van de bouwkosten